tolitaNo

Flyta eller sjunka? Ett arbete med NTA

Uppdrag 5

 Kan du få en lerklump att flyta?

Material:

 • Lerklump
 • Plastbunke
 • Kulor

 

När vi skulle få en lerklump att flyta fick vi platta ut den så mycket vi kunde för att  tyngden inte skulle samlas på ett ställe och pressa ut vattnet, det var vi tvungna att göra för att det skulle bli gämnvikt. Vi var även tvungna att göra så höga kanter som gick just för att vattnet inte skulle ta luftens plats.

Vi hade även kulor som vi skulle lägga i lerklumpen för att se om lerklumpen kunde flyta med extra ”vikter” i vattnet.

 

// Loisan & Lollo

 

 

uppdrag 4

Vad väger föremålen?

material:

14 olika föremål

balansvåg

stora gem

små gem

Idag vägde vi föremål med hjälp av en balansvåg som vi satt ett föremål på ena sidan och gem på andra. och sen så satt vi på gem så det blir lika mycket på båda sidorna.och sen skulle vi gissa vad det var för något.

Resultat resultatet blev bra.

Updrag 4

Vad väger föremålen ?

Uppdrag 4: på uppdrag fyra så fick vi väga olika föremål, dem föremålen var
 • Aluminium mutter
 • Träpärla
 • Kula
 • Flöte
 • Modellera
 • Nylonskruv
 • Liten akryl cylinder
 • Liten aluminiumcylinder
 • Liten polyetencylinder
 • Liten träcylinder
 • Stor akrylcylinder
 • Stor aluminiumcylinder
 • Stor polyetencylinder
 • Stor träcylinder
 • En balansvåg
 • gem 30 stora som är en hel och 4 små 1 liten är 1 fjärdedel
Allra först så fick vi rangordna lättast till tyngst (1-14)
Vi hängde på ett föremål på ena sidan på vågen, och vägde med hjälp av Gem. vi hängde på så många gem som vi behövde så att det skulle bli jämvikt. Sedan skrev vi ner resultaten på vårat papper. Sedan rangordna efter resultat
Den som vägde minst var träpärlan och vägde 0,25 gem, den tyngsta var en stor aluminiumcylinder den vägde 26 gem.
Sedan så räknade vi ut medelvärdet på varje föremål i hela klassen.
Efter det så sammanställde vi i ett gemensamt diagram på tavlan.

uppdarg 4

Vad väger föremålen?

vi vägde föremålen:

aluminium mutter, träpärla, kula, flöte, modellera, nylonskruv, liten akrylcylinder, liten aluliminiumcylinder, liten polyeten cylinder, liten träcylinder, stor akrylcylinder, stor aluminium cylinder, stor polyeten cylinder och stor träcylinder.

Uppdrag 5

Kan du få en lerklump att flyta?

Material:                                                                                                                                         14 stycken föremål

balansvåg

 Alla material var:

En bunke med vatten,lerklumpen och en massa blå kulor.

Och vi skulle forma lerklumpen till en form och sen skulle man lägga den i vattnet och lägga så många kulor som det gick i tills den sjönk till botten.

Vi gjorde en platt form med höga kanter. Och i min grupp fick i 12 stycken kulor i innan den sjönk till botten.

Klassen gjorde ett stapeldiagram om vad alla i klassen kom fram till.

 

 

 

 

 

Uppdrag 5

Kan du få en lerklump att flyta?

Materialen vi fick var:VBunke med vatten, lerklumpen och en massa blå små kulor.

Vi skulle göra massa olika former och testa oss fram vilken av dom som kunde bära mest av kulorna. Vi tog vatten och la i leran med uppvikta kanter. Min grupp fick i 12 kulor (OBS ta inte varmt vatten då förstörs leran).

Vi gjorde en platt form med uppvikta kanter.

En grupp i klassen fick nästan 20 stycken kulor i leran!

 

Uppdrag 4, vad väger föremålen?

               Vad väger föremålen?

               Väga i gem

Material:

I denna uppgift vägde vi föremål i gem te.x en nylonskruv vägde 1,25 g i gem, liten träcylinder vägde 1 g i gem och en kula vägde 2,75 g i gem, Stor aluminiumcylinder vägde 26 g i gem, träpärla vägde 0,25 g i gem, flöte vägde 7 g i gem. Vi rangordnade sedan föremålen med hur de vägde.

Såhär kunde det se ut  i det här sammanhanget.

Första plats: Träpärla – 0,25 g i gem

Andra plats: Liten träcylinder – 1 g i gem

Tredje plats: Nylonskruv – 1,25 g i gem

Fjärde plats: Kula – 2,25 g i gem

Femte plats: Flöte – 7 g i gem

Sjätte plats: Stor aluminiumcylinder – 26 g i gem

 

Av: Lollo & Loisan=)

Uppdrag 4

Vad väger föremålen?

Vi skrev ifall föremålen flöt eller sjönk när vi körde uppdrag 3.

Vi gissa oss till vad alla 14 föremålen skulle sjunka eller flyta.  Vi vägde alla sakerna med 30 gem och 4 små gem.

Vi torde en träpärla vägde minst och att stor aluminium cylinder.

Och för att vi skulle väga föremålen så använde vi en balansvåg.

Sen gjorde alla i klassen ett resultat och en träpärla vägde minst med 0,25 små gem och stor aluminium cylinder vägde mest med 25,75 gem.

 

 

 

Uppdrag 4

Vad väger föremålen?

Material:                                                                                                                               14 föremål, balansvåg, 14 stora och 4 små gem.

Vi skrev av vad som flöt och sjönk i uppdrag 3. Vi gissade vad som skulle väga mest och minst av dom 14 föremålen.

Vi vägde föremålen med 30 stora och 4 små gem vi använde balans våga att väga gemen med föremålen.

Vi gissade att en träpärla vägde minst och att en stor aluminiumcylinder vägde mest.

Alla i klassen gjorde ett resultat och kom fram till att träpärla vägde 0,25 alltså så vägde träpärlan minst.

Och att aluminium cylindern vägde mest hela 25,75 vägde den.

Klassen gjorde ett stapeldiagram om vad klassen kom fram till.

Av Sabina

Uppdrag 5

kan du få en lerklump att flytta?

vi använde modellera, kulor.

sen kom vi på vi vilken form vi skulle ha, vi skulle bygga en båt.

I uppdrag 5 gjorde vi båtar av modell lera vi skulle se hur många kulor vi kunde ha i utan att det sjönk.

Vi testa många olika modeller men tillslut så hitta vi en modell som funka till ungefär 12 kullor.

 

 

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén