kan du få en lerklump att flytta?

vi använde modellera, kulor.

sen kom vi på vi vilken form vi skulle ha, vi skulle bygga en båt.

I uppdrag 5 gjorde vi båtar av modell lera vi skulle se hur många kulor vi kunde ha i utan att det sjönk.

Vi testa många olika modeller men tillslut så hitta vi en modell som funka till ungefär 12 kullor.