tolitaNo

Flyta eller sjunka? Ett arbete med NTA

Author: moa-has

Uppdrag 3

Vad flyter i sötvatten?

Idag på NO lektionen så körde vi vad flyter i sötvatten vi fick 14 föremål. Vi fick föremålen det första vi gjorde va att förutsäga vad som flyter och vad som sjunker.

Vi skulle motivera varför just så, vi testa alla 14 föremål i sötvatten.

 

RESULTATET:

I klassen fick vi ett gemensamt resultat att det är 6 föremål som flyter och 8 föremål som sjönk.

Vi kom fram till att det är inte vikten som avgör om föremålet flyter eller sjunker.    En del saker kändes plastiga så man trodde de skulle flyta men det sjönk.

 

Av: Sabina och Tilde

Uppdrag 2

Idag har vi valt olika föremål och gissat om det skulle flyta eller sjunka. Föremålen vi valde var:

  1. Sugrör
  2. legobit
  3. Kopparbit
  4. Aluminium ljushållare
  5. Metallgem

Vår hypotes var att sugröret, legobiten och ljushållaren skulle flyta och att kopparbiten och metallgemet skulle sjunka.

Resultatet var som vår hypotes förutom legobiten, det flöt och sjönk beroende på hur man la den i vattnet. Låg den rättvänt så flöt den men om man la den upp och ner fylldes den med vatten och den sjönk.

Förklaringen till resultatet (vad vi tror) är att dom föremål som flöt var lätta eller hade luftbubblor i sig. Dom som sjönk trodde vi berodde på att föremålet var tungt eller var kompakt utan luft i.

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén