tolitaNo

Flyta eller sjunka? Ett arbete med NTA

Author: vivikar

uppdarg 4

Vad väger föremålen?

vi vägde föremålen:

aluminium mutter, träpärla, kula, flöte, modellera, nylonskruv, liten akrylcylinder, liten aluliminiumcylinder, liten polyeten cylinder, liten träcylinder, stor akrylcylinder, stor aluminium cylinder, stor polyeten cylinder och stor träcylinder.

Uppdrag 2

Vi fick fundera på vilka föremål som kan flyta eller som sjunker. I min grupp testade vi ljushållare, sugrör. legobit, plastbit och en kopparbit.

De som flöt var ljushållaren, sugröret, legobiten och plastbiten. De som sjönk var kopparbiten. Alla andra som flöt var de lätta och en var syre in sig. Den som sjönk var kopparbiten varför den sjönk var för att den var tung och hård.

Resultatet blev som vi trodde.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén