tolitaNo

Flyta eller sjunka? Ett arbete med NTA

Updrag 4

Vad väger föremålen ?

Uppdrag 4: på uppdrag fyra så fick vi väga olika föremål, dem föremålen var
 • Aluminium mutter
 • Träpärla
 • Kula
 • Flöte
 • Modellera
 • Nylonskruv
 • Liten akryl cylinder
 • Liten aluminiumcylinder
 • Liten polyetencylinder
 • Liten träcylinder
 • Stor akrylcylinder
 • Stor aluminiumcylinder
 • Stor polyetencylinder
 • Stor träcylinder
 • En balansvåg
 • gem 30 stora som är en hel och 4 små 1 liten är 1 fjärdedel
Allra först så fick vi rangordna lättast till tyngst (1-14)
Vi hängde på ett föremål på ena sidan på vågen, och vägde med hjälp av Gem. vi hängde på så många gem som vi behövde så att det skulle bli jämvikt. Sedan skrev vi ner resultaten på vårat papper. Sedan rangordna efter resultat
Den som vägde minst var träpärlan och vägde 0,25 gem, den tyngsta var en stor aluminiumcylinder den vägde 26 gem.
Sedan så räknade vi ut medelvärdet på varje föremål i hela klassen.
Efter det så sammanställde vi i ett gemensamt diagram på tavlan.

uppdarg 4

Vad väger föremålen?

vi vägde föremålen:

aluminium mutter, träpärla, kula, flöte, modellera, nylonskruv, liten akrylcylinder, liten aluliminiumcylinder, liten polyeten cylinder, liten träcylinder, stor akrylcylinder, stor aluminium cylinder, stor polyeten cylinder och stor träcylinder.

tjaaaaaaaaaaaa

tjoooooooooo

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén