Vi är klass 6 på Tolita skola, en landsbygdsskola som ligger i Kils kommun. I vår klass är vi 19 elever.