tolitaNo

Flyta eller sjunka? Ett arbete med NTA

Sida 2 av 2

tjaaaaaaaaaaaa

tjoooooooooo

Uppdrag 3

Vad flyter i sötvatten?

Idag på NO lektionen så körde vi vad flyter i sötvatten vi fick 14 föremål. Vi fick föremålen det första vi gjorde va att förutsäga vad som flyter och vad som sjunker.

Vi skulle motivera varför just så, vi testa alla 14 föremål i sötvatten.

 

RESULTATET:

I klassen fick vi ett gemensamt resultat att det är 6 föremål som flyter och 8 föremål som sjönk.

Vi kom fram till att det är inte vikten som avgör om föremålet flyter eller sjunker.    En del saker kändes plastiga så man trodde de skulle flyta men det sjönk.

 

Av: Sabina och Tilde

Uppdrag 2

Vi gjorde ett experiment i skolan där vi testa vad som flyter och sjunker i vatten.

Vi i våran grupp provade fem olika saker det var;

en metallbit, ett sugrör, koppar bit, en linjal och en pennvässare.

Vi fyllde en bytta med vatten och fick prova var det var som sjönk/flöt. Utan att vi hade provat så trodde vi att det som flöt var: Metallbiten, Sugröret, Linjal,

Det vi trodde  sjönk var bara en sak och det var kopparbiten.

Resultatet blev att vi hade tre fel och två rätt.

Det som flöt var; Sugröret (det hade vi rätt på), Pennvässare den flöt (den hade vi fel på)

Det som  sjönk var;Metallbiten (den hade vi fel på), Kopparbiten (den hade vi rätt på), Linjal (den hade vi fel på).

uppdrag 2 vad flyter? vad sjunker?

testen och hypoteserna

Vi testa gem, legobit, sugrör, penna och sudd. 

Vi provade gemet, vi trodde att det skulle sjunka, och det  sjönk som vi trodde.            Sen prova vi pennan, vi trodde att pennan skulle flyta, vi blev inte besvikna, pennan flöt.                                                                                                                                    Vi prova suddet, vi var rätt säkra på att det skulle sjunka och det sjönk.                        Nu var det dags för legobiten, vi trodde att den skulle flytta, och den flöt!                     Sugröret, vi var ganska säkra på att den skulle flyta, men den flöt som trodde.

 

Uppdrag 2

Uppdrag 2 var att vi skulle se vad som flyter och vad som sjunker,vi prövade legobit som vi trodde skulle sjunka, men den flöt. Även sugröret och clementinen flöt. Vi tror att det beror på att det finns luftrum i sakerna. Sugröret var ihåligt och inte alls tungt, men fast clementinen var tung så flöt den ändå. Det beror inte på vikten att det flyter och sjunker, för att clementinen flöt och gemet sjönk. Vi testade med 2 olika metallbitar men den ena flöt och den andra sjönk,vi tror att det beror på att det är olika sorters metaller. En sak som kan avgöra om föremålet flyter eller sjunker är formen, för om vi la ena metallbiten vågrätt så flöt den men la vi den lodrätt så sjönk den.

 

Lollo & Loisan, uppdrag 2

                          Uppdrag 2

Den här uppgiften testade vi vad som sjunker eller flyter, här är några föremål vi provade: Häftmassa, ikeaglas i plast, folie, sax och en kopparbit. Just i denna uppgift var det dem tunga föremålen som sjönk och dem lätta som flöt, men tyngden har ingen betydelse för om det flyter eller sjunker. En sak som kan avgöra om ett föremål flyter eller sjunker är formen, om den har luft i sig men det har inte med vikten att göra eftersom att ett häftstift sjönk och en clementin flöt.

Uppdrag 2.

vi fick testa om olika föremål flyter eller sjunker. först fick vi välja föremål vi tog Sugrör, Lego, Aluminium (ljusform), Metall och Metall gem. Sen fick vi göra en förutsägelse (gissa vad som flöt och vad som sjönk) så fick vi skriva det på en tabell. Efter det fick vi testa om vi hade rätt eller inte. sen skulle vi skriva en förklaring, vi skrev ”En sak som kan avgöra om föremål flyter eller sjunker är formen,om den har luft i sig men det har inte något med vikt att göra. Eftersom häftstiftet sjunker och clementinen flyter.

Uppdrag 2

Idag har vi valt olika föremål och gissat om det skulle flyta eller sjunka. Föremålen vi valde var:

  1. Sugrör
  2. legobit
  3. Kopparbit
  4. Aluminium ljushållare
  5. Metallgem

Vår hypotes var att sugröret, legobiten och ljushållaren skulle flyta och att kopparbiten och metallgemet skulle sjunka.

Resultatet var som vår hypotes förutom legobiten, det flöt och sjönk beroende på hur man la den i vattnet. Låg den rättvänt så flöt den men om man la den upp och ner fylldes den med vatten och den sjönk.

Förklaringen till resultatet (vad vi tror) är att dom föremål som flöt var lätta eller hade luftbubblor i sig. Dom som sjönk trodde vi berodde på att föremålet var tungt eller var kompakt utan luft i.

 

Uppdrag 2

                                     Flyter?   Sjunker?

Vi expremiterade om vad som flöt eller sjönk. Vi provade med en clementin vi trodde den skulle sjunka men den flöt. Sen provade vi med häftstift och vi trodde dem skulle sjunka och det gjorde dom också. Och då kom vi fram till att det inte beror på vikten. För först trodde vi att dom sakerna som var tunga skulle sjunka och dom sakerna som var lätta skulle flyta.

Vi testade även med en legobit,träbit och metallbit. Legobiten trodde vi skulle både flyta och sjunka och vi hade rätt. Träbiten trodde vi skulle sjunka men den flöt. Metallbiten trodde vi skulle sjunka och vi hade rätt.

Uppdrag 2

Vi fick fundera på vilka föremål som kan flyta eller som sjunker. I min grupp testade vi ljushållare, sugrör. legobit, plastbit och en kopparbit.

De som flöt var ljushållaren, sugröret, legobiten och plastbiten. De som sjönk var kopparbiten. Alla andra som flöt var de lätta och en var syre in sig. Den som sjönk var kopparbiten varför den sjönk var för att den var tung och hård.

Resultatet blev som vi trodde.

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén