testen och hypoteserna

Vi testa gem, legobit, sugrör, penna och sudd. 

Vi provade gemet, vi trodde att det skulle sjunka, och det  sjönk som vi trodde.            Sen prova vi pennan, vi trodde att pennan skulle flyta, vi blev inte besvikna, pennan flöt.                                                                                                                                    Vi prova suddet, vi var rätt säkra på att det skulle sjunka och det sjönk.                        Nu var det dags för legobiten, vi trodde att den skulle flytta, och den flöt!                     Sugröret, vi var ganska säkra på att den skulle flyta, men den flöt som trodde.