vi fick testa om olika föremål flyter eller sjunker. först fick vi välja föremål vi tog Sugrör, Lego, Aluminium (ljusform), Metall och Metall gem. Sen fick vi göra en förutsägelse (gissa vad som flöt och vad som sjönk) så fick vi skriva det på en tabell. Efter det fick vi testa om vi hade rätt eller inte. sen skulle vi skriva en förklaring, vi skrev ”En sak som kan avgöra om föremål flyter eller sjunker är formen,om den har luft i sig men det har inte något med vikt att göra. Eftersom häftstiftet sjunker och clementinen flyter.