tolitaNo

Flyta eller sjunka? Ett arbete med NTA

Uppdrag 5

kan du få en lerklump att flytta?

vi använde modellera, kulor.

sen kom vi på vi vilken form vi skulle ha, vi skulle bygga en båt.

I uppdrag 5 gjorde vi båtar av modell lera vi skulle se hur många kulor vi kunde ha i utan att det sjönk.

Vi testa många olika modeller men tillslut så hitta vi en modell som funka till ungefär 12 kullor.

 

 

uppdrag 2 vad flyter? vad sjunker?

testen och hypoteserna

Vi testa gem, legobit, sugrör, penna och sudd. 

Vi provade gemet, vi trodde att det skulle sjunka, och det  sjönk som vi trodde.            Sen prova vi pennan, vi trodde att pennan skulle flyta, vi blev inte besvikna, pennan flöt.                                                                                                                                    Vi prova suddet, vi var rätt säkra på att det skulle sjunka och det sjönk.                        Nu var det dags för legobiten, vi trodde att den skulle flytta, och den flöt!                     Sugröret, vi var ganska säkra på att den skulle flyta, men den flöt som trodde.

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén