Uppdrag 2 var att vi skulle se vad som flyter och vad som sjunker,vi prövade legobit som vi trodde skulle sjunka, men den flöt. Även sugröret och clementinen flöt. Vi tror att det beror på att det finns luftrum i sakerna. Sugröret var ihåligt och inte alls tungt, men fast clementinen var tung så flöt den ändå. Det beror inte på vikten att det flyter och sjunker, för att clementinen flöt och gemet sjönk. Vi testade med 2 olika metallbitar men den ena flöt och den andra sjönk,vi tror att det beror på att det är olika sorters metaller. En sak som kan avgöra om föremålet flyter eller sjunker är formen, för om vi la ena metallbiten vågrätt så flöt den men la vi den lodrätt så sjönk den.