tolitaNo

Flyta eller sjunka? Ett arbete med NTA

Uppdrag 5

 Kan du få en lerklump att flyta?

Material:

  • Lerklump
  • Plastbunke
  • Kulor

 

När vi skulle få en lerklump att flyta fick vi platta ut den så mycket vi kunde för att  tyngden inte skulle samlas på ett ställe och pressa ut vattnet, det var vi tvungna att göra för att det skulle bli gämnvikt. Vi var även tvungna att göra så höga kanter som gick just för att vattnet inte skulle ta luftens plats.

Vi hade även kulor som vi skulle lägga i lerklumpen för att se om lerklumpen kunde flyta med extra ”vikter” i vattnet.

 

// Loisan & Lollo

 

 

Uppdrag 4, vad väger föremålen?

               Vad väger föremålen?

               Väga i gem

Material:

I denna uppgift vägde vi föremål i gem te.x en nylonskruv vägde 1,25 g i gem, liten träcylinder vägde 1 g i gem och en kula vägde 2,75 g i gem, Stor aluminiumcylinder vägde 26 g i gem, träpärla vägde 0,25 g i gem, flöte vägde 7 g i gem. Vi rangordnade sedan föremålen med hur de vägde.

Såhär kunde det se ut  i det här sammanhanget.

Första plats: Träpärla – 0,25 g i gem

Andra plats: Liten träcylinder – 1 g i gem

Tredje plats: Nylonskruv – 1,25 g i gem

Fjärde plats: Kula – 2,25 g i gem

Femte plats: Flöte – 7 g i gem

Sjätte plats: Stor aluminiumcylinder – 26 g i gem

 

Av: Lollo & Loisan=)

Lollo & Loisan, uppdrag 2

                          Uppdrag 2

Den här uppgiften testade vi vad som sjunker eller flyter, här är några föremål vi provade: Häftmassa, ikeaglas i plast, folie, sax och en kopparbit. Just i denna uppgift var det dem tunga föremålen som sjönk och dem lätta som flöt, men tyngden har ingen betydelse för om det flyter eller sjunker. En sak som kan avgöra om ett föremål flyter eller sjunker är formen, om den har luft i sig men det har inte med vikten att göra eftersom att ett häftstift sjönk och en clementin flöt.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén