Idag har vi valt olika föremål och gissat om det skulle flyta eller sjunka. Föremålen vi valde var:

  1. Sugrör
  2. legobit
  3. Kopparbit
  4. Aluminium ljushållare
  5. Metallgem

Vår hypotes var att sugröret, legobiten och ljushållaren skulle flyta och att kopparbiten och metallgemet skulle sjunka.

Resultatet var som vår hypotes förutom legobiten, det flöt och sjönk beroende på hur man la den i vattnet. Låg den rättvänt så flöt den men om man la den upp och ner fylldes den med vatten och den sjönk.

Förklaringen till resultatet (vad vi tror) är att dom föremål som flöt var lätta eller hade luftbubblor i sig. Dom som sjönk trodde vi berodde på att föremålet var tungt eller var kompakt utan luft i.