Vad väger föremålen?

vi vägde föremålen:

aluminium mutter, träpärla, kula, flöte, modellera, nylonskruv, liten akrylcylinder, liten aluliminiumcylinder, liten polyeten cylinder, liten träcylinder, stor akrylcylinder, stor aluminium cylinder, stor polyeten cylinder och stor träcylinder.